Risk Tolerance Line

Wat is Risk Tolerance Line?

Woordenboek Publicatie Risk Tolerance Line op 25 mei 2021

Risk Tolerance Line


Risk Tolerance Line

Een lijn die wordt getrokken op het samengevatte Risk Profile. Risico’s die boven deze lijn uitkomen, kunnen niet worden geaccepteerd (niet aanvaardbaar) zonder ze te melden bij een hoger niveau van autoriteit. Bij een project zou de Project Manager deze risico’s doorverwijzen naar de Project Board.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicotolerantielijn


          

Woordenlijst:

Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Tolerance
De drempelniveaus van blootstelling aan risico’s, die de trigger zijn voor een Exception Report om de situatie onder de aandacht van de Project Board te brengen. Risk Tolerance kunnen grenzen voor geaggregeerde risico’s van het plan of voor een bepaalde afzonderlijke bedreiging omvatten. De risicotolerantie wordt vastgelegd in de Risk Management Strategy.
Risk Response
Acties die kunnen worden ondernomen om een situatie op zo’n niveau te brengen, dat de blootstelling aan risico’s aanvaardbaar wordt voor de organisatie. Deze maatregelen zijn onder te brengen in een aantal categorieën van risicomaatregelen.