Risk Tolerance

Wat is Risk Tolerance?

Woordenboek Publicatie Risk Tolerance op 25 mei 2021

Risk Tolerance


Risk Tolerance

De drempelniveaus van blootstelling aan risico’s, die de trigger zijn voor een Exception Report om de situatie onder de aandacht van de Project Board te brengen. Risk Tolerance kunnen grenzen voor geaggregeerde risico’s van het plan of voor een bepaalde afzonderlijke bedreiging omvatten. De risicotolerantie wordt vastgelegd in de Risk Management Strategy.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Risicotolerantie


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen