Schedule

Wat is Schedule?

Woordenboek Publicatie Schedule op 25 mei 2021

Schedule


PRINCE2 Project Plan

Grafische weergave van een plan, meestal een beschrijving van een opeenvolging van taken, inclusief toewijzingen van resources, die gezamenlijk de uitvoering van het plan beslaan. Voor een weergave van een tijdschema wordt vaak de Gantt Chart gebruikt.

In PRINCE2 moeten projectactiviteiten alleen worden vastgelegd in de planningen die gerelateerd zijn aan een Project Plan, Stage Plan of Team Plan. Acties die voorkomen uit het dagelijkse management kunnen worden vastgelegd in het relevante projectlogboek (Risk Register, Daily Log, Issue Register, Quality Register), mits de activiteiten geen belangrijke activiteiten bevat.

 

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Tijdschema


          

Woordenlijst:

Gantt Chart
Een diagram waarin de activiteiten van een plan in tijd worden weergegeven en de resources die ervoor nodig zijn. Een Gantt chart, of een andere vorm van balkenplanning, is een onderdeel van een plan en wordt gemaakt in Scheduling.
Issue Register
Een register gebruikt voor het vastleggen en onderhouden van informatie over alle issues die formeel worden gemanaged. Het Issueregister moet regelmatig worden bewaakt door de Project Manager.
Project Plan
Een plan waarin de belangrijkste projectproducten met opleverdata en kosten worden beschreven. Het projectplan is een onderdeel van het Project Initiation Document. Het plan wordt in de loop van het project aangepast en is een belangrijke informatiebron voor de Project Board om geplande en werkelijke voortgang te vergelijken.
Quality Register
Een register dat een samenvatting bevat van informatie over alle geplande en afgeronde kwaliteitsactiviteiten. Het Quality Register wordt gebruikt door de projectmanager en Project Assurance als onderdeel van de voortgangsbewaking.
Risk Register
Een formele lijst waarin de geïdentificeerde risico’s op een initiatief zijn vastgelegd, inclusief status en geschiedenis.