Scope Tolerance

Wat is Scope Tolerance?

Woordenboek Publicatie Scope Tolerance op 25 mei 2021

Scope Tolerance


PRINCE2 Project Scope Tolerance

De afwijking van de scope van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Scopetolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan in de vorm van een verwijzing naar de product compositiestructuur voor dat plan of een notitie.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Taal niet ingesteld Scopetolerantie


          

Woordenlijst:

Scope
Het geheel aan producten en de eisen daaraan. De scope wordt beschreven aan de hand van de product compositiestructuur voor het plan en de daaraan gerelateerde Product Descriptions.
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.