Scope

Wat is Scope?

Woordenboek Publicatie Scope op 25 mei 2021

Scope


PRINCE2 Scope

Het geheel aan producten en de eisen daaraan. De scope wordt beschreven aan de hand van de product compositiestructuur voor het plan en de daaraan gerelateerde Product Descriptions.


          

Woordenlijst:

Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.