Share

Wat is Share?

Woordenboek Publicatie Share op 25 mei 2021

Share


Risk Tolerance Line

Een risicomaatregel voor een bedreiging of kans door toepassing van een lusten/lasten-formule:

  • beide partijen delen de lusten (binnen de vooraf afgesproken grenzen), wanneer de kosten lager zijn dan de begroting.
  • beide partijen delen de lasten (binnen de vooraf afgesproken grenzen), wanneer de begroting wordt overschreden.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Delen


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen
Risk Response
Acties die kunnen worden ondernomen om een situatie op zo’n niveau te brengen, dat de blootstelling aan risico’s aanvaardbaar wordt voor de organisatie. Deze maatregelen zijn onder te brengen in een aantal categorieën van risicomaatregelen.
Risk Response Category
Een categorie van risicomaatregelen. Mogelijke categorieën voor het reageren op bedreigingen: Vermijden (Avoid) Reduceren (Reduce) Overdragen (Transfer) Accepteren (Accept) Delen (Share) Voor kansen: Benutten (Take) Vergroten (Enhance) Afwijzen (Reject) Delen (Share)