SRO

Wat is SRO?

Woordenboek Publicatie SRO op 25 mei 2021

SRO

Scope Responsible Owner


PRINCE2 SRO

De Senior Responsible Owner is de persoon die verantwoordelijk is voor het zorgen dat een veranderingsproject of -programma aan de doelstellingen voldoet en de geraamde benefits oplevert. De persoon zou de eigenaar moeten zijn van de totale bedrijfsverandering die wordt ondersteund door het project.

De SRO moet erop toezien dat de verandering een bedrijfsfocus houdt, duidelijke bevoegdheden heeft en dat de context, waaronder de risico’s, actief wordt gemanaged. Deze persoon moet senior zijn en moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor een succesvolle oplevering van het project. De hele organisatie moet de SRO zien als eigenaar.

De SRO benoemt de Executive van het project of stelt zichzelf aan als Executive.


          

Woordenlijst:

Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Benefit
De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.