Stage

Wat is Stage?

Woordenboek Publicatie Stage op 25 mei 2021

Stage


PRINCE2 Stage Plan

Belangrijk onderdeel binnen de Controls. Voor beheerdersdoeleinden wordt een project onderverdeeld in fasen die binnen PRINCE2 Stages worden genoemd. De Project Board accordeert de projectovergang voor steeds een Stage.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Fase


          

Woordenlijst:

Stage Plan
Een gedetailleerd plan dat wordt gebruikt als basis voor de projectmanagementbeheersing gedurende de fase.
Initiation stage
De periode vanaf de autorisatie door de Project Board van de projectinitiatie tot aan het moment dat zij het project autoriseren. De gedetailleerde planning en inrichting van de projectmanagement infrastructuur wordt afgedekt door het proces “Initiating a Project”.
Management Stage
Het onderdeel van een project dat de Project Manager op ieder willekeurig moment zal managen namens de Project Board. Aan het einde van het stage gaat de Project Board beoordelen: De gemaakte voortgang De status van het Project Plan De Business Case De risico’s De Project Board zal aan de hand van de beoordeling besluiten […]