Stakeholder

Wat is Stakeholder?

Woordenboek Publicatie Stakeholder op 25 mei 2021

Stakeholder


PRINCE2 Stakeholders

Partijen met een belang bij de uitvoering van het project. Het gaat hier ook om partijen die gevolgen ondervinden van de resultaten van het project, inclusief de eindgebruikers.

Onder de stakeholders vallen elk individu, groep of organisatie die een initiatief (programma, project, activiteit of risico) kan beïnvloeden, erdoor kan worden beïnvloed of meent erdoor te worden beïnvloed.