Start-up

Wat is Start-up?

Woordenboek Publicatie Start-up op 25 mei 2021

Start-up


PRINCE2 Projectaanpak

De activiteiten voorafgaand aan het project en welke wordt ondernomen door de Executive en de Project Manager. Onder deze activiteiten valt het opstellen van:

  • De Business Case op hoofdlijnen
  • De Project Brief
  • Het Initiation Stage Plan

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Opstarten


          

Woordenlijst:

Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]
Project Brief
Een beschrijving van het voorgenomen project: een uitwerking en uitbreiding van het Project Mandate dat, na goedkeuring van de Project Board, de basis legt voor de projectinitiatie. De beschrijving bevat: het doel de kosten de benodigde tijd prestatie-eisen beperkingen voor een project Het voorstel wordt voorafgaand aan het project gemaakt tijdens het proces “Starting up […]
Stage Plan
Een gedetailleerd plan dat wordt gebruikt als basis voor de projectmanagementbeheersing gedurende de fase.