Strategy

Wat is Strategy?

Woordenboek Publicatie Strategy op 26 mei 2021

Strategy


PRINCE2 Roles

Een aanpak of een te volgen lijn, ontworpen om een lange-termijn-doel te bereiken. Strategieën kunnen op verschillende niveaus worden ingesteld:

  • bedrijfsniveau
  • programmaniveau
  • projectniveau

PRINCE2 kent de volgende strategieën:

  • Communication Management Strategy
  • Configuration Managent Strategy
  • Quality Management Strategy
  • Risk Management Strategy

 

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Strategie


          

Woordenlijst:

Communication Management Strategy
Een beschrijving van de middelen voor, en frequentie van communicatie tussen het project en de stakeholders van het project.
Configuration Management Strategy
Een beschrijving van hoe en door wie de producten van een project worden beheerst en beschermd.
Quality Management Strategy
De Quality Management Strategy is een strategie die de gedurende het project van toepassing zijnde kwaliteitstechnieken en -standaarden, en de verschillende verantwoordelijkheden voor realisatie van de vereiste kwaliteitsniveaus definieert.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen