Systems program

Wat is Systems program?

Woordenboek Publicatie Systems program op 16 december 2020

Systems program

Meervoud: System programs


DeviceManager

Systeemprogramma’s zorgen ervoor dat hard- en software goed samen kunnen werken. Onder systeemprogramma’s vallen onder andere het besturingssysteem, netwerk systeem, database systeem, programmeeromgeving, server software en het backup-systeem.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Systeemprogramma
Nederlandse vlag Systeemsoftware


          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Computer
Elektronische gegevensverwerkende machine die een groot aantal rekenkundige en logische handelingen kan verrichten en daarbij door een intern programma wordt bestuurd. Met behulp van software kan een computer functies vervullen, zoals rekenen, tekstverwerken, opslaan van gegevens (data), commando’s geven aan randapparatuur en tekenen.