Team Manager

Wat is Team Manager?

Woordenboek Publicatie Team Manager op 26 mei 2021

Team Manager


Door AI Gegenereerd Gezicht (3)

De persoon die verantwoordelijk is voor het produceren van die producten die zijn toegewezen door de Project Manager, me de juiste kwaliteit, doorlooptijd en tegen de kosten die acceptabel zijn voor de Project Board. De Project Manager stuurt de Team Manager aan en ontvangt de rapportages over de werkzaamheden van de Team Manager. Als er geen Team Manager wordt aangesteld, dan neemt de Project Manager zelf de rol aan als Team Manager.


          

Woordenlijst:

Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier
Project Management Team
Een team met daarin zowel de leden van de Project Board, de projectmanager, de teammanagers als degenen die zich bezighouden met Project Assurance en Project Support.
Project Management Team Structure
Een organogram met daarin de projectmanagementteamrollen die gebruikt gaan worden en de personen die daaraan zijn toegewezen. De organogram geeft de hiërarchie en de rapportagelijnen aan.
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.