Technical SEO

Wat is Technical SEO?

Woordenboek Publicatie Technical SEO op 22 juli 2021

Technical SEO


Wordpress XML Sitemap Index

Technical SEO is onderdeel van SEO, waarbij de website wordt zodanig wordt geoptimaliseerd dat crawlers van zoekmachines de website goed kunnen doorzoeken en indexeren.

Onder de technische SEO vallen de volgende technieken:

  • Keyword research (kernwoorden onderzoek)
  • Linkbuilding
  • JavaScript indexing
  • Meta tags
  • XML Sitemaps
  • Zorgen dat de website snel kan worden geladen
  • HTTPS

          

Thema's:

Woordenlijst:

SEO
Search Engine Optimalization is het proces voor het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van het verkeer naar een website/-pagina via zoekresultaten op zoekmachines, zoals Google, Yahoo en Bing. Typen SEO: On-page SEO Technical SEO Off-page SEO Met SEO zorg je als webmaster dat de website en de daarbij horende communicatie ervoor zorgt dat […]
SEO Audit
Een site audit of een SEO audit refereert aan een onderzoek van een website of webpagina. Tijdens dit onderzoek het categoriseert de vindbaarheid van de website in zoekresultaten van zoekmachines. Tijdens de audits worden iedere fase van de audit lijst onderlegd aan een diepgaand onderzoek. Daarnaast wordt onderzocht waarin de website moet worden ontwikkeld om […]
Black Hat SEO
Black Hat Seo is het optimaliseren van een website met het doel deze zo hoog mogelijk in de lijst van zoekmachines te komen. Door de regels van zoekmachines te breken of te omzeilen, probeert de webmaster op een onethische manier nog hoger te komen in de zoekresultaten. Bij Black Hat SEO wordt er geen of […]