Time bomb

Wat is Time bomb?

Woordenboek Publicatie Time bomb op 06 april 2021

Time bomb


tijdbom

Deel van een programma die actief of afgebroken wordt wanneer een bepaalde tijd is verstreken.

Een time bomb wordt bijvoorbeeld gebruikt bij beta-software om ervoor te zorgen dat na een bepaalde periode of na een bepaalde datum de software niet meer is te gebruiken. De producent wil namelijk niet dat beta-software beschikbaar komt op het internet, zodat het uiteindelijke programma minder wordt verkocht.

Een time bomb wordt bij malware gebruikt om de payload te activeren wanneer een bepaalde periode of datum is gepasseerd. Het is aan de malware onderzoekers (malware analyse) om binnen de gestelde tijd de malware te verwijderen, voordat deze actief wordt.

In de film “Octopussy” moet James Bond op tijd de bom stoppen, voordat de tijd is verlopen, lukt het niet dan….

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Tijdbom


          

Thema's:

Woordenboeken:

Woordenlijst:

Logic bomb
Een script of software die actief wordt op het moment dat er aan een of meerdere bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Voorbeeld van een logic bomb is dat een systeembeheerder een script verstopt in het netwerk, die actief wordt wanneer zijn salaris niet meer uitbetaald wordt, wat blijkt uit de database voor de salarisbetaling. Sommige malware […]
Malware
Verzamelnaam voor alle kwaadaardige software varianten, waaronder virussen, ransomware, spyware, adware en trojaanse paarden. Malware refereert naar elk script of software code die kwaadaardige activiteiten uitvoert. Verschillende typen software die als malware kan worden aangeduid wanneer deze kwaadaardig zijn: Uitvoerbare bestanden (.exe, .bat, vbs, com, .cmd) Binary shell Scripts Apps Firmware Malware is onder te […]
Malware anaysis
Het proces van het studeren hoe malware functies en de mogelijke gedragingen van een bepaalde malware zijn. De malware code kan per geval behoorlijk verschillen en het is belangrijk om de functionaliteiten te achterhalen. Antivirusprogramma’s moeten zo snel mogelijk weten na het ontdekken van kwaadaardige software, hoe ze de malware moeten kunnen detecteren, onschadelijk maken […]
Virus
Een programma die zichzelf verspreid met kopieën van zichzelf, zonder dat de gebruiker (gewoonlijk) ervan op de hoogte is. Virussen worden gebruikt om malware te verspreiden. Virussen kunnen computers infecteren met andere malware, zoals trojan horses, adware, ransomware en spyware. Andere nadelige effecten zijn: Innemen schijfruimte. Gebruik maken van computertijd. Wissen en/of verspreiden gegevens (ransomware). […]

Gerelateerde websites

Externe linkBeschrijvingTaal
Wikipedia: Time bomb (software) In computer software, a time bomb is part of a computer program that has been written so that it will start or stop functioning after a predetermined date or time is reached. Engelse vlag