Tolerance

Wat is Tolerance?

Woordenboek Publicatie Tolerance op 26 mei 2021

Tolerance


PRINCE2 Time Tolerance

Tolerantie is een term binnen programmamanagement, die een groep projecten beschrijft die zijn gestructureerd rond afzonderlijke stapsgewijze wijzigingen in de bekwaamheden van een organisatie en de realisatie van benefits.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Tolerantie


          

Woordenlijst:

Benefit
De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Change Control
PRINCE2 component die beschrijft hoe de afhandeling van Project Issues wordt gewaarborgd. De afhandeling bestaat uit: Registratie Analyse Besluitvorming
Project Management
Het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van het project, en het motiveren van alle betrokkenen om de projectdoelstellingen te realiseren binnen de verwachte prestatiedoelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s.
Time Tolerance
De afwijking van het tijdspad van een plan die is toegestaan voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. Tijdtolerantie wordt vastgelegd in het betreffende plan.