Tranche

Wat is Tranche?

Woordenboek Publicatie Tranche op 26 mei 2021

Tranche


Prince2

Begrip binnen programmamanagement, die een groep projecten beschrijft die zijn gestructureerd rond afzonderlijke stapsgewijze wijzigingen in de bekwaamheden van een organisatie en de realisatie van benefits.


          

Woordenlijst:

Benefit
De meetbare verbetering die het gevolg is van een eindresultaat dat door een of meer stakeholders als een voordeel wordt beschouwd.
Benefits Review Plan
Een plan dat vastlegt wanneer en hoe een meting kan worden uitgevoerd van de te bereiken benefits van het project. Als het project wordt gemanaged in het kader van een programma, kan deze informatie op programmaniveau worden gemaakt en onderhouden.
Benefits tolerance
Afwijking ten opzichte van de verwachte benefits die is toegestaan, voordat de afwijking moet worden geëscaleerd naar het volgende managementniveau. De benefits-tolerantie moet worden vastgelegd in de Business Case.