Transfer

Wat is Transfer?

Woordenboek Publicatie Transfer op 26 mei 2021

Transfer


Pakketje Ontvangen

Risicomaatregel tegen een bedreiging, waarbij een externe partij de verantwoordelijkheden overneemt voor een deel van de financiële impact van de bedreiging.

Voorbeelden van een overdracht:

  • Een organisatie verzekert zich tegen een cyberaanval
  • Clausules in een contract, zodat de organisatie niet verantwoordelijk is voor…

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Overdragen


          

Woordenlijst:

Risk
Een onzekere gebeurtenis of een reeks gebeurtenissen die effect zou kunnen hebben op het bereiken van doelstellingen. Een risico wordt gemeten door een combinatie van de kans van optreden van een geïdentificeerde dreiging of kans optreedt en de mate van de impact van het risico op de doelstellingen. De risico kan zowel positieve als negatieve […]
Risk Evaluation
Het proces van doorgronden van het netto-effect van het geheel van geïdentificeerde bedreigingen en kansen op een activiteit.
Risk Management
De systematische toepassing van principes, aanpakken en processen op de taken die gericht zijn op het identificeren en beoordelen van risico’s, het plannen van risicomaatregelen.
Risk Management Strategy
Een strategie die beschrijft: de doelen van het toepassen van risicomanagement de procedure die zal worden gevolgd de rollen en verantwoordelijkheden risicotoleranties de timing van risicomanagementinterventies de tools en technieken die worden gebruikt de rapportage-eisen