Trigger

Wat is Trigger?

Woordenboek Publicatie Trigger op 26 mei 2021

Trigger


Trigger Gun

Een gebeurtenis of een besluit dat leidt tot de activering van een proces.


          

Woordenlijst:

Activity
Een proces, functie of tak die in de tijd plaatsvindt, herkenbare resultaten heeft en wordt gemanaged. Een activiteit wordt meestal gedefinieerd als onderdeel van processen of plannen.
Process
Een gestructureerde verzameling activiteiten die zijn ontworpen om een bepaalde doelstelling te bereiken. Een proces gebruikt een of meer inputs en vormt die om tot gedefinieerde outputs. Er worden onder PRINCE2 acht processen onderscheiden elk met hun eigen specifieke doel. Een proces wordt gedefinieerd door een doel en een verzameling samenhangende activiteiten die samen het […]