User Acceptance

Wat is User Acceptance?

Woordenboek Publicatie User Acceptance op 26 mei 2021

User Acceptance


PRINCE2 User Acceptance Test

Specifieke vorm van acceptatie door de persoon of groep die gebruik gaat maken van het product na overdracht aan de operationele omgeving.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Gebruikersacceptatie


          

Woordenlijst:

User
De persoon of groep dat de eindproducten van het project daadwerkelijk gaat gebruiken, of er de gevolgen van gaat ondervinden. Gebruikers zijn vaak in verschillende groepen in te delen, bijvoorbeeld: gebruikers, beheerders en personen die na afronding van het project onderhoud aan producten plegen.
Senior User
De rol in de Project Board die verantwoordelijk is voor het zorgen dat de behoeften van de gebruikers correct worden gespecificeerd en dat de oplossing in die behoeften voorziet.
Project Board
De Project Board is eindverantwoordelijk voor het project. Deze groep vertegenwoordigt de belangen van zowel de organisatie als de gebruikers en de leverancier. De Project Board bestaat onder andere uit: Senior User Executive Senior Supplier