Variant

Wat is Variant?

Woordenboek Publicatie Variant op 26 mei 2021

Variant


Kleuren Autos

Een variatie op een als baseline vastgelegd product.

Een handleiding kan bijvoorbeeld een Engelse als een Nederlandse versie hebben.

 


          

Woordenlijst:

Baseline
Het bevriezen van een positie of situatie van een of meerdere producten door deze te beschrijven of te kopiëren. Zelfs wanneer de positie of een product wordt aangepast, blijft de oorspronkelijke “baselined” product onveranderd en beschikbaar als referentie. Bij het raamwerk ITIL wordt de baseline opgeslagen in de CMDB (Configuration Management Database).
Baseline management product
Een type management product dat aspecten van het project definieert. Na goedkeuring is de baseline management product onderworpen aan wijzigingsbeheer.