Waterfall Method

Wat is Waterfall Method?

Woordenboek Publicatie Waterfall Method op 26 mei 2021
Waterfall Method

Ontwikkelingsaanpak die lineair en opeenvolgend is, met duidelijk verschillende doelen voor elke fase van ontwikkeling. Met het afronden van een ontwikkelingsfase, gaat de ontwikkeling verder met de volgende fase. Er kan niet worden teruggekeerd naar de vorige fasen.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Watervalmethode

Thema's:

Woordenboeken:

Kantoor en schoolKantoor en school BoekenBoeken

Woordenlijst:

Stage
Belangrijk onderdeel binnen de Controls. Voor beheerdersdoeleinden wordt een project onderverdeeld in fasen die binnen PRINCE2 Stages worden genoemd. De Project Board accordeert de projectovergang voor steeds een Stage.
Stage Plan
Een gedetailleerd plan dat wordt gebruikt als basis voor de projectmanagementbeheersing gedurende de fase.

Bronvermelding:

Bron: Boek “De kleine Prince 2”
Boek: De kleine Prince 2
ISBN: 978-90-12-12119-4
Auteurs: Van Onna, Mark & Koning, Ans
Jaar: 2007
Stad, Land: Den Haag, Nederland
Uitgever: Academic Service
Pagina's:
Website: