Work Package

Wat is Work Package?

Woordenboek Publicatie Work Package op 26 mei 2021

Work Package


PRINCE2 Work Package

Alle informatie die nodig is om een of meer producten te maken, wordt gebundeld in een werkpakket.

Het werkpakket bevat:

  • Product Descriptions
  • Beperkingen, zoals tijd of kosten
  • Koppeling met andere producten

Het werkpakket vormt de wederzijdse bevestiging van de afspraken tussen de project manager en de team manager, die het werkpakket gaat uitvoeren.

Synoniemen, volkstaal en eufenismen

Nederlandse vlag Werkpakket


          

Woordenlijst:

Product Description
Een beschrijving van het doel, de samenstelling, de benodigde bronnen en de kwaliteitscriteria van een product. De product beschrijving wordt opgesteld zodra een product tijdens het planningsproces wordt gedefinieerd.
Project Manager
Degene die verantwoordelijk en bevoegd is om een project te leiden. Hij/zij is bevoegd voor het dagelijks managen van het project om alle vereiste producten op te leveren binnen de gestelde grenzen die zijn overeengekomen met de Project Board.
Team Manager
De persoon die verantwoordelijk is voor het produceren van die producten die zijn toegewezen door de Project Manager, me de juiste kwaliteit, doorlooptijd en tegen de kosten die acceptabel zijn voor de Project Board. De Project Manager stuurt de Team Manager aan en ontvangt de rapportages over de werkzaamheden van de Team Manager. Als er […]