ITIL

Woordenboek met 10 definities

Woordenboeken Publicatie ITIL op 14 mei 2021
Account Definition
Het proces waarmee bepaald wordt welke strategie, vorm en aanpak gehanteerd worden om de gewenste klanten te benaderen. Hiermee hangt samen: het gewenste imago, de benaderingswijze, de uit te dragen visie en de vertaling naar een aanpak en organisatie.
Ad hoc opdracht
Een ad hoc aanvraag voor het uitvoeren van een productierun, het maken van een overzicht, het installeren van een nieuw softwarepakket, etc. binnen de kaders van de overeengekomen dienstverlening.
Adaptief onderhoud
Aanpassen aan de gewijzigde omgeving, bijvoorbeeld een wetswijziging, hardware- en/of systeemwijzigingen. Vergroten van de functionaliteit op basis van gebruikerswensen. Het gaat om planbaar onderhoud, meestal met een vaste invoeringsdatum. Uitvoering vindt plaats door vaste bemanning (onderhoudsteam) en/of op projectbasis.
Afnemer
Opdrachtgever en gebruikers samen.
Baseline
Het bevriezen van een positie of situatie van een of meerdere producten door deze te beschrijven of te kopiëren. Zelfs wanneer de positie of een product wordt aangepast, blijft de oorspronkelijke “baselined” product onveranderd en beschikbaar als referentie. Bij het raamwerk ITIL wordt de baseline opgeslagen in de CMDB (Configuration Management Database).
Bedreiging
Ieder denkbaar verschijnsel of voorval dat mogelijk een negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van IT-diensten.
Bekende fout
Een conditie in de IT-infrastructuur waarbij een bepaald configuratie-item geïdentificeerd is als de oorzaak van een (potentiële) degradatie van het overeengekomen serviceniveau.
Beschikbaarheidsbeheer
Het proces dat, ten behoeve van een met de opdracht overeengekomen optimale beschikbaarheid van IT-diensten, de juiste inzet van middelen, methoden en technieken waarborgt.
Change Authority
Groep of persoon die verantwoordelijk is voor het beoordelen van een wijziging (Request for Change). De Change Authority krijgt een budget toegewezen en kan daarbinnen een wijziging goedkeuren.
ITIL
Information Technology Infrastructure Library is een raamwerk voor het systematisch beheren van de IT infrastructuur. ITIL levert een gedetailleerde omschrijving van een aantal van de belangrijkste processen in de IT-organisatie met uitgebreide checklisten, taken, procedures en verantwoordelijkheden, die voor elke IT-organisatie goed op maat te maken zijn. ITIL is ontstaan uit een verzameling ‘Best Practices’ […]