Zakelijk

Woordenboek met 18 definities

Woordenboeken Publicatie Zakelijk op 21 juli 2021
Angel Money
Geld waarmee jonge ondernemers hun bedrijf proberen op te zetten. Angel Money staat voor het allereerste kapitaal, vaak gesponsord door vrienden of familie, zodat de ondernemers een basis hebben om een goede start te kunnen maken. Dit geld is nodig om het bedrijf op te zetten en de eerste periode te kunnen overbruggen.
Acquisitie
Acquisitie is het werven van nieuwe klanten, opdrachten en het trekken van bezoekers naar de website. De acquisitie is een salesactiviteit en/of marketingactiviteit van een organisatie. Typen acquisitie: Koude acquisitieBij koude acquisitie is er geen bestaand verband tussen klant/bezoeker en de organisatie/website. De potentiële klant/bezoeker wordt ongevraagd benaderd, bijvoorbeeld door middel van brief, mail of […]
Advertentie
Een advertentie is de verzamelnaam voor alle commerciële uitingen. Doel van een advertentie is de lezer te verleiden tot een bepaalde actie of om de imago te vergroten. Voorbeelden advertentie vormen: Links Banners Button Interstitial Billboard Affiche Splash Nieuwsbrief Advertentie op sociale media SMS Advertorial Nieuwsbrief Doelen advertenties: Mensen te laten interesseren in producten, diensten, […]
Afnemer
Opdrachtgever en gebruikers samen.
B2B
Sector van bedrijven die zaken doen met andere bedrijven. Voorbeelden zijn: Groothandels Distributie Centra Financiële en administratieve adviesbureaus Reclame bureaus Transport bedrijven Fabrikanten
Business Case
Beschrijft de rechtvaardiging voor het opzetten en continueren van een project. De Business Case geeft de redenen voor het project, beantwoordt het waarom en bevat een overzicht van de te verwachten kosten en baten. De Business Case wordt aangepast aan de actualiteit op essentiële beslismomenten: de Outline Business Case als onderdeel van het Project Mandate […]
Competitor Analysis
Een concurrentie onderzoek is onderdeel van een marketing campagne. Afhankelijk van het onderzoek kan de marketing strategie worden aangepast. Wanneer het onderzoek te weinig resultaten oplevert, is de kans groot dat de strategie gericht wordt op de verkeerde medium of niet goed wordt aangepast. Onderdelen concurrentie onderzoek: Wie zijn de concurrenten? Wat staat er allemaal […]
Corporate or program standards
Overkoepelende standaarden waaraan het project zich aan dient te houden. Deze standaarden zullen van invloed zijn op de vier project strategieën en de beheersinstrumenten van het project. Project strategieën: Communication Management Strategy Configuration Management Strategy Quality Management Strategy Risk Management Strategy
ICT
Een uitbreiding op het informatietechnologie (IT) die betrekking heeft op alle communicatietechnologie die mensen met elkaar verbindt. ICT verwijst naar de combinatie tussen informatietechnologie, media-/zendtechnologie, audio-/videotechnologie en telefonie.
Informatie
Dit is een verzameling gegevens die zodanig bij elkaar is gebracht, dat er een betekenis aan kan worden toegekend. Informatie is dus een interpretatie van de gegevens.
ITIL
Information Technology Infrastructure Library is een raamwerk voor het systematisch beheren van de IT infrastructuur. ITIL levert een gedetailleerde omschrijving van een aantal van de belangrijkste processen in de IT-organisatie met uitgebreide checklisten, taken, procedures en verantwoordelijkheden, die voor elke IT-organisatie goed op maat te maken zijn. ITIL is ontstaan uit een verzameling ‘Best Practices’ […]
PRINCE2
Projects In Controlled Environments 2 is een projectmanagementmethode die algemeen toepasbaar is op alle typen projecten. De methode is gebaseerd op praktijkervaringen met verschillende projectmanagementmethoden en praktijkvoorbeelden. Op basis hiervan heeft het Office of Government Commerce (OGC) een proces georiënteerde methode ontwikkeld, die door iedereen kan worden gebruikt.  OGC maakt deel uit van de Britse […]
Producer
De persoon of groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een product. Een rol die de eigenaar van een bepaald document, dat onderhevig is aan een quality review, weergeeft. Per definitie wordt deze rol toegedeeld aan degene die het product heeft gemaakt of aan degene die het team heeft geleid dat verantwoordelijk is voor […]
Product
Een input of output, al dan niet tastbaar, die van tevoren kan worden beschreven, kan worden gemaakt en getest. PRINCE2 kent de volgende typen producten: Management producten Specialistische producten Een bepaald product kan uit meerdere sub-producten bestaan. Een project heeft producten als invoer en levert producten als uitvoer.
Project
Een managementomgeving die is gecreëerd met het doel een of meerdere businessproducten op te leveren volgens een gespecificeerde Business Case.
Share price scam
Spammers sturen maitjes met tips om ervoor te zorgen dat de aandelen duurder worden, zodat de spammers de aandelen met winst kunnen verkopen. Bij een share price scam sturen spammers een groot aantal mailtjes met positieve berichten over goed presterende bedrijven. De beoogde slachtoffers kopen veel van de aandelen op van de zogenaamde goed presterende […]
Sponsor
De belangrijkste persoon achter een programma of project. PRINCE2 definieert geen aparte rol voor de sponsor. De sponsor is meestal de Executieve in de Project Board of de persoon die de Executive heeft benoemd.
Supplier
De groep of groepen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van de producten van het project.
ComputerComputer Kantoor en schoolKantoor en school